rankend | Farklı Olmak Emek İster

   
  DM
  ATASÖZLERİ
 
  ♥ Abanın kadri, yağmurda bilinir. 

  ♥ Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz. 

  ♥ Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır. 

  ♥ Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. 

  ♥ Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış. 

  ♥ Acele giden ecele gider. 

  ♥ Acele ise, şeytan karışır. 

  ♥ Acele yürüyen yolda kalır. 

  ♥ Acemi katır kapı önünde yük indirir. 

  ♥ Acı acıyı bastırır,su sancıyı. 

  ♥ Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 

  ♥ Acıkan doymam,susayan kanmam sanır. 

  ♥ Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. 

  ♥ Aç ayı oynamaz. 

  ♥ Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin. 

  ♥ Aç koynunda azık durmaz. 

  ♥ Aç köpek fırın yıkar. 

  ♥ Aç kurt insana saldırır. 

  ♥ Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür. 

  ♥ Aç tokun halinden bilmez. 

  ♥ Açık yaraya kurt düşmez. 

  ♥ Açın imanı olmaz. 

  ♥ Açın karnı doyar gözü doymaz. 

  ♥ Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek. 

  ♥ Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. 

  ♥ Adamak kolay,ödemek güçtür. 

  ♥ Adamakla mal tükenmez. 

  ♥ Adamın iyisi iş başında belli olur. 

  ♥ Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene. 

  ♥ Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş. 

  ♥ Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış. 

  ♥ Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür. 

  ♥ Ağacı kurt, insanı dert bitirir. 

  ♥ Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir. 

  ♥ Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez. 

  ♥ Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. 

  ♥ Ağaç yaş iken eğilir. 

  ♥ Ağaçlı köyü su basmaz. 

 ♥ Ağaçtan maşa, aptaldan (çingenden) paşa olmaz. 

  ♥ Ağır kazan geç kaynar. 

  ♥ Ağır otur, batman götür. 

  ♥ Ağır taş batman döver. 

  ♥ Ağız yemeyince yüz utanmaz. 

  ♥ Ağlama ölü için, ağla deli için. 

  ♥ Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 

  ♥ Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. 

  ♥ Ağlayak da gözden mi olak? 

  ♥ Ağlayanın malı, gülene hayır etmez. 

  ♥ Ağrısız baş mezarda gerek. 

  ♥ Ağustos ayında beyni kaynayanın, zemheride (Zahmarıda) kazanı kaynar. 

  ♥ Ağzı açık ayran delisi. 

  ♥ Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 

  ♥ Ak akçe kara gün içindir. 

  ♥ Ak koyunun kara kuzusu da olur. 

  ♥ Akan su yosun tutmaz. 

  ♥ Akan su, pis tutmaz. 

  ♥ Akçe bulsam, çıkı yok. 

  ♥ Akıl akıldan üstündür. 

  ♥ Akıl yaşta değil baştadır. 

  ♥ Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı tarladan götürür çakal. 

  ♥ Akıllı düşünene kadar, deli oğlunu evermiş, torunu olmuş. 

  ♥ Akıllı evladın var, neylersin mali, akılsız evladın var neylersin mali? 

  ♥ Akılsız basın cezasını ayaklar çeker. 

  ♥ Akılsız baştan sefil taban ne çeker. 

  ♥ Akılsız köpeği yol kocatır. 

  ♥ Akılsızın şaşkını beyaz giyer kış günü. 

  ♥ Akrabanın akrabaya ettiğini akrep etmez. 

  ♥ Akranıyla konuşmayanın sesi, semadan gelir. 

  ♥ Akşam gelen misafirin, yiyeceği bulgur sıkısı, yatacağı ahır sekisi. 

  ♥ Akşamın hayırından sabahın şeri iyidir. 

  ♥ Al elmaya taş atan çok olur. 

  ♥ Al yakışırken, el bakışırken. 

  ♥ Alacağın bir iğne, çeliğin okkasını orantıya vurursun. 

  ♥ Alışmış kudurmuştan beterdir. 

  ♥ Alim unutmuş, kalem unutmamış. 

  ♥ Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir.
 

♥ Allah şaşırttı mı, dayıya hala dedirtirmiş. 

  ♥ Allı yelek, pullu yelek, canfes neye gerek? 

  ♥ Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini. 

  ♥ Alma mazlumun ahini çıkar aheste aheste. 

  ♥ Altın anahtar, her kapıyı açar. 

  ♥ Altın eşik, ağaç eşiğe muhtaçtır. 

  ♥ Altın yere düşmeyle değer kaybetmez. 

  ♥ Altının kıymetini sarraf bilir. 

  ♥ Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz. 

  ♥ Anan gibi saç büyütecegine, baban gibi bıyık büyüt. 

  ♥ Anan turp, baban şalgam, sen içinde gülbe şeker. 

  ♥ Ananın bastığı yavru incimez. 

  ♥ Ananın bastığı yerde yavru ölmez. 

  ♥ Anasına bak kızını al, astarına bak bezini al. 

  ♥ Anlayana Sivri sinek saz anlamayana davul zurna az. 

  ♥ Aptal düğünden çocuk oyundan usanmaz. 

  ♥ Aptalın karnı doyunca gözü yolda olur. 

  ♥ Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 

  ♥ Ar namus tertemiz. 

  ♥ Arap eli öpmek, dudak karartmaz. 

  ♥ Arayan belasını da devasını da bulur. 

  ♥ Arayan bulur, iniliyen ölür. 

  ♥ Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. 

  ♥ Arı bal yapacak çiçeği bilir. 

  ♥ Arı satmış namusu tellala vermiş. 

  ♥ Arkadaş dediğinin gölgesinde suç islenir. 

  ♥ Arkadaşını söyleki, sana kim olduğunu söyleyim. 

  ♥ Arkadaşlık pazara kadar değil mezara kadardır. 

  ♥ Arkalı it kurdu boğar. 

  ♥ Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle. 

  ♥ Arpa ekinde buğday bekleme. 

  ♥ Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, onunda aslı ayrandır. 

  ♥ Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar, aslı ayrandır. 

  ♥ Aslan yattığı yerden belli olur. 

  ♥ Aslında olan tırnağına getirir. 

  ♥ Aş kaşık ile, iş keşik ile. 

  ♥ Aş sabahın iş sabahın. 

  ♥ Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 

  ♥ Aşk olmayınca meşk olmaz. 

  ♥ At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat alırsan gezin ha gezin. 

  ♥ At binenin kılıç kuşananındır. 

  ♥ At ile avrat yiğidin ikbalindendir. 

  ♥ At karnından yiğit burnundan bellidir. 

  ♥ At olacak tay yürüyüşünden belli olur. 


  ♥ At ölür de, itler bayram eder 

  ♥ At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. 

  ♥ At sahibinin altında kişner. 

  ♥ At ver hısım ol, kız ver hasım ol. 

  ♥ At yedi günde, it yediği günde belli olur. 

  ♥ At, sahibine göre kişner. 

  ♥ Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp. 

  ♥ Ata et, ite ot verilmez. 

  ♥ Atasözü tutmayan, uluya uluya kalır. 

  ♥ Ateş düştüğü yeri yakar. 

  ♥ Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. 

  ♥ Atı alan Üsküdar'ı geçer. 

  ♥ Atılan ok geri dönmez. 

  ♥ Atımın anlı sakar, lakabını ele takar. 

  ♥ Atın iyisi arkadan gelmez. 

  ♥ Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. 

  ♥ Atın ölümü arpadan olsun. 

  ♥ Atlar tepişirken arada eşekler ezilir. 

  ♥ Atlı, itli sığmış, bir çocuk sığmamış. 

  ♥ Avradı er zapdetmez, ar zapt eder. 

  ♥ Avrat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 

  ♥ Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü aslı süttür. 

  ♥ Ayağa değmedik taş, başa gelmedik iş olmaz. 

  ♥ Ayağın sığmayacağı yere baş sokulmaz. 

  ♥ Ayağını yorganına göre uzat. 

  ♥ Aydan gelen halı üstüne, günde gelen kül üstüne. 

  ♥ Az menfaat çok zarara mal olur. 

  ♥ Az sabırda, çok keramet vardır. 

  ♥ Az tamah, çok ziyan getirir. 

  ♥ Az veren candan çok veren maldan verir. 

  ♥ Az yaşa, uz yaşa, akıbet gelecek başa. 

  ♥ Azan mevlasınıda bulur, belasınıda.
 

 ♥ Azı bilmeyen çogu hiç bilmez. 

  ♥ Azıcık aşım, kaygısız başım. 

  ♥ Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında olur. 

  ♥ Azıtmış, kudurmuştan beterdir. 

  ♥ Azman olma, uzman ol. 

  ♥ Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır. 

  ♥ Baba mirası yanan mum gibidir. 

  ♥ Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir cıngıl üzüm vermemiş. 

  ♥ Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. 

  ♥ Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. 

  ♥ Bağ dua değil, çapa dua ister. 

  ♥ Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. 

  ♥ Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola. 

  ♥ Bağlı aslana tavşan bile hücum eder. 

  ♥ Baht olmayınca başa, ne kuruda biter, nede yaşta. 

  ♥ Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. 

  ♥ Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. 

  ♥ Bakkal ölenin borcunu, diriye ödettirir. 

  ♥ Bakmadan usta olunsaydı, kediler kasap olurdu. 

  ♥ Bal döksen yalanır. 

  ♥ Bal olan yerde sinek de bulunur. 

  ♥ Bal tutan parmağını yalar. 

  ♥ Bal, bal demekle ağız tatlanmaz 

  ♥ Balı parmağı uzun olan değil, kısmeti olan yer. 

  ♥ Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa. 

  ♥ Baskın basanındır. 

  ♥ Baskısız yongayı yel alır. 

  ♥ Bastığın yer bayram olsun. 

  ♥ Baş başa, baş da padişaha bağlıdır. 

  ♥ Baş nereye giderse, oyak oradadır. 

  ♥ Başıma uymayan takke elin olsun. 

  ♥ Başındaki fese bak, girdiği kümese bak. 

  ♥ Başını ecemi berbere teslim eden, cebinde pamuk eksik etmesin. 

  ♥ Başsız evin köpeği çok havlar. 

  ♥ Bazen inek, erkek; bazen de dişi doğurur. 

  ♥ Bedava sirke baldan tatlıdır. 

  ♥ Bekâr gözü ile kız alınmaz. 

  ♥ Bekâra karı boşamak kolay gelir. 
 

♥ Beleş peynir fare kapanında bulunur. 

  ♥ Belli düşman, gizli dosttan yeğdir. 

  ♥ Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt. 

  ♥ Benim adım Hıdır, elimden gelen budur. 

  ♥ Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin. 

  ♥ Besle kargayı oysun gözünü. 

  ♥ Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı. 

  ♥ Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 

  ♥ Beş parmağın beşi bir değildir. 

  ♥ Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir. 

  ♥ Bıçak sapını kesmez. 

  ♥ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. 

  ♥ Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 

  ♥ Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş. 

  ♥ Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz. 

  ♥ Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır. 

  ♥ Bin bilsen de bir bilene danış. 

  ♥ Bin ölçüp bir biçmeli. 

  ♥ Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler. 

  ♥ Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın. 

  ♥ Bir ağaçta gül de biter, diken de. 

  ♥ Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta. 

  ♥ Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır. 

  ♥ Bir bulutla kış gelmez. 

  ♥ Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir. 

  ♥ Bir dirhem et, bin ayıp örter. 

  ♥ Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

  ♥ Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın. 

  ♥ Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 

  ♥ Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. 

  ♥ Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer. 

  ♥ Bir koyundan iki post olmaz. 

  ♥ Bir musibet bin nasihatten iyidir. 

  ♥ Bir nalına vurur, bir mıhına. 

  ♥ Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork. 

  ♥ Bir yiğit kırk yılda meydana gelir. 

  ♥ Biri eşikte, biri beşikte. 

  ♥ Birlikten kuvet doğar. 
 

♥ Bitli baklanın kör alıcısı olur. 

  ♥ Bize gelince yiyip içelim, size gelince gülüp gecelim. 

  ♥ Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 

  ♥ Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmektir. 

  ♥ Borç yiğidin kamçısıdır. 

  ♥ Boş duranı Allah’da sevmez kuluda. 

  ♥ Boşboğazı cehenneme atmışlar, ‘odun yaş’ diye bağırmış. 

  ♥ Boşboğazın sigarası yanmaz. 

  ♥ Bugün bana ise yarın sana. 

  ♥ Bugünkü işini yarına bırakma. 

  ♥ Bugünkü tavuk, yârinki kazdan iyidir. 

  ♥ Bülbülü altın kafese koymuşlar "vatanım" demiş. 

  ♥ Bülbülün çektiği; dili belasıdır. 

  ♥ Büyük ekmek, büyük bezeden olur. 

  ♥ Büyük lokma ye, büyük söz söyleme. 

  ♥ Büyük zekalar birlikte düşünürler. 

  ♥ Cahile söz anlatmaktansa, deveye hendek atlatmak iyidir. 

  ♥ Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı iyidir. 

  ♥ Cahille arkadaş olma küstürün, cam kırığıyla kıçını silme kestirirsin. 

  ♥ Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur. 

  ♥ Can boğazdan gelir. 

  ♥ Can çıkar huy çıkmaz. 

  ♥ Can çıkmadan ümit kesilmez. 

  ♥ Canı kaymak, isteyen mandayı yanında taşır. 

  ♥ Canı yanan eşek atı geçer. 

  ♥ Çağırılan yere erinme, çağırılmadığın yere görünme. 

  ♥ Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. 

  ♥ Çalışan demir pas tutmaz. 

  ♥ Çamura taş atma üstüne sıçrar. 

  ♥ Çatal kazık yere batmaz. 

  ♥ Çıngıraklı deve kaybolmaz. 

  ♥ Çıracı olsam ay akşamdan doğar. 

  ♥ Çiftçilik, eşeğin kuyruğuna benzer, ne uzar ne kısalır. 

  ♥ Çingene ciğer pişirir, yemeden karnını şişirir. 

  ♥ Çingenenin ipini, kendisine çektirirler. 

  ♥ Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış. 

  ♥ Çocuğu işe gönder, peşinden sen git. 

  ♥ Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin.
 

♥ Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz. 

  ♥ Çok yaşayan bilmez çok gezen bilir. 

  ♥ Çubuk iken çıtlamayan, hezen iken kütlemez. 

  ♥ Çürük iple kuyuya inilmez. 

  ♥ Çürük tahtaya çivi çakılmaz. 

  ♥ Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur. 

  ♥ Damlaya damlaya göl olur. 

  ♥ Danışan dağlar aşar, danışmayan yolda şaşar. 

  ♥ Davetsiz gelen döşeksiz oturur. 

  ♥ Davulun sesi uzaktan güzel gelir. 

  ♥ Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna. 

  ♥ Demir nemden insan gamdan çürür. 

  ♥ Demir tavında dövülür. 

  ♥ Deniz sevilirde, densiz sevilmez. 

  ♥ Denize düşen yılana sarılır. 

  ♥ Derdini söylemeyen derman bulamaz. 

  ♥ Dereyi görmeden paçayı sıvama. 

  ♥ Deveyi yardan atlatan, bir tutam ottur. 

  ♥ Dibi görünmeyen sudan geçme. 

  ♥ Dinsizin hakkından imansız gelir. 

  ♥ Dinsizin ipi ile Kuyuya inilmez. 

  ♥ Doğru söyleyeni Dokuz köyde kovarlar. 

  ♥ Doğru söyleyenin bir ayağı üzenğide gerek. 

  ♥ Domuzdan post gavurdan dost olmaz. 

  ♥ Dost acı söyler. 

  ♥ Dost başa düşman ayağa bakar. 

  ♥ Dost kara günde belli olur. 

  ♥ Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur. 

  ♥ Döğüşerek pazarlık et , güle güle ayrıl. 

  ♥ Dut kurusuyla yar sevilmez. 

  ♥ Düşenin dostu olmaz. 

  ♥ Düşman ayağa dost basa bakar. 

  ♥ Düşmanın karıncaysada kork. 

  ♥ Eceli gelen köpek cami duvarına işer. 

  ♥ Eğri oturalım doğru konusalım. 

  ♥ Eken biçer, konan göçer. 

  ♥ Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. 

  ♥ El ağzı ile çorba içilmez. 
 

♥ El deliye, bende akıllıya muhtacım. 

  ♥ El elden üstündür. 

  ♥ El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 

  ♥ El yarası onar Dil yarası onmaz. 

  ♥ El yumrugu yemeyen, kendi yumrugunu balyoz sanar. 

  ♥ Eli dar olanın, dili kısa olur. 

  ♥ Eli doluya: ağa buyur, eli boşa: ağa uyur. 

  ♥ Eli ile köfte yuvarlıyor, gözü kırık kovalıyor. 

  ♥ Elin ile koymadığını kaldırma. 

  ♥ Emanet (Amanat) ata binen, tez iner. 

  ♥ Eşek hoşaftan ne anlar. Suyunu içer. denesini (tanesini) kor. 

  ♥ Et tırnaktan ayrılmaz. 

  ♥ Evladı ben doğurdum ama, gönlü benim değilki... 

  ♥ Fakir parasız olan değil akılsız olandır. 

  ♥ Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar. 

  ♥ Garip kuşun yuvasını Allah yapar. 

  ♥ Geçtiğin köprüleri yakma. 

  ♥ Gelin ata binmişde, görkü kimin kapıya inmiş. 

  ♥ Gem almayan atın ölümü yakındır. 

  ♥ Gerçek dost kötü günde belli olur. 

  ♥ Gergin ip, çabuk kopar. 

  ♥ Gitti ağalar paşalar, kellere kaldı köşeler. 

  ♥ Gizliden gebe kalan, aşikâre doğurur. 

  ♥ Göğe direk, denize kapak olmaz. 

  ♥ Görünen dağın uzağı olmaz. 

  ♥ Görünen köy kılavuz istemez. 

  ♥ Gözün ile görmediğini söyleme. 

  ♥ Gülme komşuna gelir başına. 

  ♥ Güneş giren eve hekim girmez. 

  ♥ Güzel gözünden, yiğit sözünden belli olur. 

  ♥ Harman yel ile, düğün el ile olur. 

  ♥ Hasta yatan değil, eceli gelen ölür. 

  ♥ Havada ahreni ile uçmayan kuşun sesi havadan değil, tavadan gelir. 

  ♥ Haydan gelen huya gider. 

  ♥ Hazıra hanak, pişmişe konak. 

  ♥ Hem kız, hem baldırı düz hem de ucuz olur mu. 

  ♥ Her akla geleni işleme her ağacı taslama. 

  ♥ Her işin başı sağlık. 

 ♥ Her işte bir hayır vardır. 

  ♥ Her koyun kendi bacağından asılır. 

  ♥ Her kuşun eti yenmez. 

  ♥ Her şakanın altında bir gerçek yatar. 

  ♥ Her şeyin yenisi,dostun eskisi. 

  ♥ Her taş baş yarmaz. 

  ♥ Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır 

  ♥ Her zamanı bir sayma. 

  ♥ Herkes aklını pazara çıkarmış,yine kendi aklını beğenmiş. 

  ♥ Horoz ölür gözü çöplükte kalır. 

  ♥ Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. 

  ♥ Irmak kenarına çeşme yapılmaz. 

  ♥ Irmaktan geçerken at değiştirilmez. 

  ♥ Isıracak it dişini göstermez. 

  ♥ Isıracak köpek dişini göstermez. 

  ♥ Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. 

  ♥ İğneyi kendine,çuvaldızı ele batır. 

  ♥ İki cambaz bir ipte oynamaz. 

  ♥ İnsan kocar, gönlü kocamaz. 

  ♥ İnsan konuşa konuşa,hayvan koklaşa koklaşa 

  ♥ İnsan sözünden,hayvan yularından tutulur. 

  ♥ İp inceldiği yerden kopar. 

  ♥ İstediğini söyleyen,istemediğini işitir. 

  ♥ İstemek bir ayıp, vermemek iki ayıp. 

  ♥ İsteyenin bir yüzü kara , vermeyenin iki yüzü kara. 

  ♥ İşleyen demir ışıldar. 

  ♥ İt ite buyurur, itte kuyruğuna. 

  ♥ İt iti ısırmaz. 

  ♥ İt kağnının gölgesine yatmışta, ne koyu gölgem var demiş. 

  ♥ İt utansa don giyer. 

  ♥ İti an çomağı hazırla. 

  ♥ İyi insan lafının üzerine gelirmiş. 

  ♥ İyilikle uslanmıyanın sonu kötektir (Dayak). 

  ♥ Kafirden hacı, elden bacı olmaz. 

  ♥ Kakma el kapısını el ucuyla, yiterler kapını var (olanca) gücüyle. 

  ♥ Kalem kılıçtan üstündür. 

  ♥ Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu. 

  ♥ Karga bülbülü taklit edeyim derken, ötmeyi unutmuş. 

 
 
djmerkez.tr.gg
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol